Nguồn gốc món phở

Source: Nguồn gốc món phở

Nghĩ mãi mà không ra được chuyện gì để viết về 15 ngày “khóa miệng” không được ăn thứ gì cho ra hồn, vớ được bài viết quá hay về Phở, mà phải share liền.

Hân dù có đi xa đâu nữa, cũng nên cố mà biết cách nấu cho được một bát phở ra hồn, chỉ cho bạn bè thế giới biết, Hân nhỉ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s